الکتروموتور سنکرون

الکتروموتور سنکرون

در تعریف یک الکتروموتور سنکرون (synchronous electric motor) می توان گفت: الکتروموتور سنکرون یک الکتروموتور AC می باشد که وجه برجسته آن روتوری است که به وسیله سیم‌پیچ‌های آهن‌ربایی با سرعت برابر با فرکانس AC و در نتیجه میدان مغناطیسی ناشی از آن به گردش در می آید.

عملکرد الکتروموتور سنکرون

به بیان دیگر،الکتروموتور سنکرون در شرایط کارکرد خود بدون لغزش کار می‌کند. این بر خلاف یک موتور القایی (induction motor) است که باید برای تولید ، گشتاور لغزش داشته باشد. یک نوع از موتور سنکرون مانند یک موتور القایی است. به جز این که روتور توسط یک میدان DC تحریک می‌شود. رینگ‌های لغزشی (slip rings) و جاروبک‌ها (brushes) برای هدایت جریان به روتور به کار می‌روند. قطب‌های روتور به یکدیگر متصل می‌شوند و با سرعت برابر می‌چرخند؛ به همین دلیل به آن نام الکتروموتور سنکرون داده‌اند.

الکتروموتورهای سنکرون هیسترزیس (hysteresis synchronous motors)

الکتروموتورهای سنکرون هیسترزیس (hysteresis synchronous motors) موتورهای دو فاز با خازن جابه‌جایی فاز برای یک فاز هستند. این موتورها همانند موتورهای القایی راه‌اندازی می‌شوند، روتور که یک سیلندر صاف می باشد به طور موقت مغناطیسی می‌گردد. قطب‌های توزیع شده آن، کارکرد موتورهای سنکرون هیسترزیس را مانند یک PMSM می‌کند. جنس روتور همانند یک میخ معمولی به صورتی است که مغناطیسی باقی می‌ماند ولی می‌تواند به راحتی غیر مغناطیسی شود.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.