الکتروموتور تک فاز الکتروژن مدل ۸۰M با سرعت ۳۰۰۰RPM

 • کارخانه سازنده : الکتروژن
 • ولتاژ کاری : 220 ولت تکفاز
 • قطر شفت : 28 میلی متر
 • توان موتور : 2.2 کیلو وات(Kw) – 3 اسب بخار (Hp)
 • فرکانس : 50/60 HZ(هرتز)
 • (rpm) دور موتور : 2860 دور
 • گشتاور راه اندازی اولیه : بین 1.9 تا 1.6 برابر گشتاور نامی
 • سایز : 80M
 • جریان موتور : 13 آمپر
 • جنس بدنه محصول : چدن
 • Ins Class (کلاس عایق) : F
 • شرایط محیطی نفود ناپذیری اب : IP55
 • وزن : 20 کیلوگرم

توضیحات

منبع AC تک فاز در الکتروموتور تک فاز الکتروژن مدل ۸۰M با سرعت ۳۰۰۰RPM به سیم پیچ استاتور (سیم پیچ اصلی) داده می شود. جریان متناوب که از سیم پیچ استاتور می گذرد، شار مغناطیسی تولید می کند. این شار به عنوان شار اصلی شناخته می شود. حال فرض می کنیم که روتور در حال چرخش است و در میدان مغناطیسی تولید شده توسط سیم پیچ استاتور قرار می گیرد. طبق قانون فارادی، جریان شروع جریان در مدار روتور یک مسیر نزدیک است. این جریان به جریان روتور معروف است.

با توجه به جریان روتور، شار تولید شده در اطراف سیم پیچ روتور به نام شار روتور شناخته می شود.

دو شار وجود دارد. شار اصلی که توسط استاتور تولید می شود و دوم شار روتور است که توسط روتور تولید می شود. برهمکنش بین شار اصلی و شار روتور، گشتاور تولید شده در روتور و شروع به چرخش. میدان استاتور در طبیعت متناوب است. سرعت میدان استاتور همان سرعت سنکرون است. سرعت سنکرون موتور به تعداد قطب و فرکانس منبع بستگی دارد. این می تواند توسط دو میدان گردان نمایش داده شود. این میدان ها از نظر قدر برابر هستند و در جهت مخالف می چرخند.

فرض کنید Φm حداکثر میدان القا شده در سیم پیچ اصلی است. پس این فیلد به دو قسمت مساوی تقسیم می شود که عبارتند از Φm/2 و Φm/2.

از بین این دو فیلد، یک فیلد Φf در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت و فیلد دوم Φb در جهت عقربه های ساعت در حال چرخش است. بنابراین، میدان حاصل صفر است.

Φr = Φf – Φb

میدان حاصل در موتور القایی ۱ فاز

Φr = 0

اکنون میدان حاصل را در لحظه های مختلف در نظر بگیرید.

درباره الکتروموتور تک فاز الکتروژن مدل ۸۰M با سرعت ۳۰۰۰RPM

هنگامی که یک موتور مثل الکتروموتور الکتروژن تک فاز مدل ۸۰M، ۳۰۰۰rpm روشن می شود، همانطور که بالا اشاره شده است، دو میدان القا می شود. این دو میدان هم قدر و هم جهت هستند. بنابراین، شار حاصل صفر است. در این شرایط، میدان استاتور نمی تواند توسط میدان روتور قطع شود و گشتاور حاصل صفر است. بنابراین، روتور نمی تواند بچرخد اما صدا ایجاد می کند.

حال در نظر بگیرید که پس از چرخش ۹۰ درجه، هر دو فایل چرخانده شده و در یک جهت قرار دارند. بنابراین، شار حاصل جمعی از هر دو میدان است.

Φr = Φf + Φb

تئوری دو میدان گردان

Φr = 0

در این شرایط، فیلد حاصل برابر با حداکثر میدان القا شده توسط استاتور است. حالا هر دو فیلد جداگانه می چرخند و ماهیت جایگزین دارد.

بنابراین، هر دو میدان توسط مدار روتور قطع می شوند و EMF القا شده در هادی روتور هست. به دلیل این EMF، جریان در مدار روتور شروع به جریان می کند و شار روتور را القا می کند.

با توجه به تعامل بین شار استاتور و موتور شار روتور به چرخش خود ادامه می دهد. این نظریه با نام تئوری دوار یا تئوری دو میدان گردان شناخته می شود.‌ حال از توضیحات بالا می توان نتیجه گرفت که موتور القایی تک فاز خود راه انداز نیست. برای ساخت این موتور خود راه انداز موتور، به جای طبیعت متناوب، به شار استاتور در طبیعت چرخان نیاز داریم. این کار را می توان با روش های مختلفی انجام داد.

مشخصات و ویژگی های الکتروموتور ایرانی الکتروژن

 • کارخانه سازنده : الکتروژن
 • ولتاژ کاری : ۲۲۰ ولت تکفاز
 • قطر شفت : ۲۸ میلی متر
 • توان موتور : ۲٫۲ کیلو وات(Kw) – 3 اسب بخار (Hp)
 • فرکانس : ۵۰/۶۰ HZ(هرتز)
 • (rpm) دور موتور        : ۲۸۶۰ دور
 • گشتاور راه اندازی اولیه : بین ۱٫۹ تا ۱٫۶ برابر گشتاور نامی
 • سایز : ۸۰M
 • جریان موتور : ۱۳ آمپر
 • جنس بدنه محصول : چدن
 • Ins Class (کلاس عایق) : F
 • شرایط محیطی نفود ناپذیری اب : IP55
 • وزن : ۲۰ کیلوگرم